Betingelser og vilkår

Bemærk at du som forbruger har 14 dages fortrydelsesret, fra den dag linket til værdibeviset modtages på e-mail. Efter udløb kan købet ikke fortrydes. Se punkt 6. Fortrydelsesret.
Bemærk at du på udvalgte Deals har forlænget fortrydelsesret. I de tilfælde er dette påført under Dealens betingelser.

1. Aftaleindgåelse
1.1

Disse standardbetingelser finder anvendelse ved køb af værdibevis fra internetsiden Deal.dk samt ved øvrig brug af hjemmesiden.

2. Vilkår for brug af Deal.dk
2.1

Internetsiden Deal.dk ejes af Deal.dk A/S, beliggende Banegårdspladsen 1, 5000 Odense C, CVR: 35 25 27 54

2.2

Alle navne og varemærker på siden tilhører Deal.dk A/S eller dennes samarbejdspartnere og må kun anvendes med forudgående tilladelse fra Deal.dk A/S.

2.3

Information på Deal.dk gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Såfremt der linkes til en samarbejdspartners eller en tredjemands hjemmeside, sker dette uden ansvar for Deal.dk.

2.4

Deal.dk kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af denne hjemmeside.

2.5

Deal.dk tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på Deal.dk.

3. Køb af værdibevis
3.1

På ovennævnte hjemmeside, er der mulighed for at købe værdibeviser på varer og tjenesteydelser fra diverse samarbejdspartnere til fordelagtige priser. Det er vigtigt at være opmærksom på, at levering af de varer/tjenesteydelser, som det købte værdibevis giver adgang til, i enhver henseende alene leveres af samarbejdspartneren.

3.2

Det er en betingelse for køb af værdibeviser på Deal.dk, at kunden som minimum er 18 år eller derover.

3.3

Værdibeviser bestilles online via hjemmesiden Deal.dk.

I forbindelse med bestilling af værdibevis, skal kunden angive navn, adresse, e-mailadresse og kontooplysninger. Når kundens bestilling er registreret hos Deal.dk, fremsendes et ordrenummer til kunden pr. e-mail. Ordrenummeret skal oplyses i forbindelse med al korrespondance med Deal.dk.

Betaling af værdibeviset foretages, når det pågældende tilbud er udløbet, og et eventuelt minimum antal af købere er opnået.

Der foreligger først et retsmæssigt salg af værdibeviset, når et eventuelt krav om minimum antal købere er opfyldt samt når Deal.dk har registreret kundens betaling.

Umiddelbart efter at betalingen er registreret på Deal.dks konto og købet således er gennemført, vil et unikt link til værdibeviset blive sendt pr. e-mail til kunden. Ved afsendelsen anvendes den e-mail adresse, som kunden har angivet under bestillingen. Hvis kunden endvidere har registreret et mobiltelefonnummer, så vil værdibevisets ID-nummer samt unikke kode, blive fremsendt pr. SMS.

Er det ikke muligt for Deal.dk at registrere kundens betaling – uanset af hvilken årsag, anses salget ikke for gennemført og kunden har ikke krav på udlevering af værdibevis.

4. Indløsning af værdibevis
4.1

Når kunden har modtaget det unikke link til værdibeviset, udskrives beviset, hvorefter kunden mod udlevering af værdibeviset til den relevante samarbejdspartner, har mulighed for at få udleveret/udført den pågældende vare/tjenesteydelse. Hvis kunden har modtaget værdibevisets ID-nummer samt unikke kode pr. SMS, kan kunden ved fremvisning af dette, få udleveret/udført den pågældende vare/tjenesteydelse.

I enkelte tilfælde vil den vare, som værdibeviset giver ret til, blive sendt direkte til kunden fra samarbejdspartneren. Kunden skal derfor have angivet sin korrekte adresse på brugerprofilen. Hvis der er tale om et sådant tilfælde vil dette være anført på tilbuddet.

4.2

Gyldighedsperioden for værdibeviset er angivet på beviset, og oplyses ligeledes på hjemmesiden forud for bestilling. Fremgår gyldighedsperioden ikke af værdibeviset, er værdibeviset gyldigt i 2 år fra udstedelsen. I det tilfælde, hvor værdibeviset vedrører en tidsbegrænset vare/tjenesteydelse, herunder et arrangement eller lignende, vil værdibevisets gyldighed dog automatisk være begrænset hertil. Værdibeviset skal indløses indenfor gyldighedsperioden og Deal.dk A/S refunderer ikke uindløste værdibeviser efter udløbsdato.

4.3

Det er ikke tilladt at kopiere eller manipulere med værdibeviserne. Ved tilfælde af mistanke om kopiering eller manipulering forbeholder Deal.dk sig ret til at videregive relevante oplysninger til den eller de respektive samarbejdspartnere.

4.4

I det tilfælde at samarbejdspartneren mod forventning ikke giver mulighed for at værdibeviset kan indløses indenfor gyldighedsperioden, tilbagebetaler Deal.dk eller samarbejdspartneren det oprindeligt betalte beløb for værdibeviset.

5. Priser og betaling
5.1

Alt salg sker til priser i danske kr. ligesom alle anførte priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms.

5.2

Ved køb af værdibeviser, er det muligt at benytte Dankort, VISA/Dankort, VISA Electron, VISA, Mastercard, Maestro, JCB og Diners. Der tillægges ikke gebyr ved kreditkortbetaling.

5.3

Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl.

6. Fortrydelsesret
6.1

Som forbruger har man 14 dages fuld fortrydelsesret, fra den dag linket til værdibeviset modtages på e-mail. Fortrydelsesretten gælder dog ikke ved køb af værdibeviser, der direkte eller indirekte giver adgang til diverse arrangementer og/eller events.

Bemærk at du på udvalgte Deals har forlænget fortrydelsesret. I de tilfælde er dette påført under Dealens betingelser.

6.2

Fortrydelsesretten er endvidere betinget af, at værdibeviset inden fristens udløb sendes retur til Deal.dk enten via post eller e-mail. Ved fremsendelse pr. post sendes værdibeviset til adressen: Deal.dk, Banegårdspladsen 1, 5000 Odense C. Venligst mærk kuverten, ”Deal.dk – Retur”. Udgifter til returporto afholdes af kunden. Ved e-mail sendes værdibeviset retur til mail@deal.dk

I begge tilfælde skal følgende oplysninger vedsendes sammen med værdibeviset: navn, e-mail adresse og telefonnummer. Bemærk at vi altid refunderer retur til det betalingskort, der blev benyttet ved købet.

6.3

Ved rettidig benyttelse af fortrydelsesretten, vil Deal.dk snarest muligt og senest 30 dage efter Deal.dks modtagelse af varen tilbagebetale det beløb, som der er betalt for det pågældende værdibevis. Beløbet tilbageføres til det angivne registrerings- og kontonummer eller det kreditkort, som er anvendt i forbindelse med køb af værdibeviset.

6.4

Fortrydelsesretten kan ikke gøres gældende efter indløsning af værdibeviset hos Deal.dks samarbejdspartnere.

7. Gavekort
7.1

På ovennævnte hjemmeside, er der mulighed for at købe gavekort, der kan benyttes til køb af værdibeviser på hjemmesiden.

7.2

Det er en betingelse for køb af gavekort på Deal.dk, at køberen som minimum er 18 år eller derover.

7.3

Gavekort købes online via hjemmesiden Deal.dk.

7.4

Gavekortet er gyldigt i 3 år fra udstedelsesdato og gyldighedsdatoen er påført gavekortet. Gavekortet kan indløses til og med denne dato.

7.5

Gavekortet fremsendes til den oplyste mail-adresse umiddelbart efter køb. Ved modtagelse af gavekortet indeholder hvert gavekort en unik gavekortskode. Den unikke kode skal benyttes når gavekortet bruges på hjemmesiden. Ved at indtaste en gyldig gavekortskode fratrækkes gavekortets værdi fra købssummen.

7.6

Det er muligt at benytte gavekortet på køb af værdibeviser for andre beløb end gavekortets pålydende værdi. Ved køb af værdibeviser, der overstiger gavekortets værdi fratrækkes gavekortets værdi og køberen betaler differencen. Ved køb af værdibeviser, der er mindre end gavekortets værdi udstedes et nyt gavekort på det resterende beløb. Bemærk at gavekortet udstedes til den mail-adresse, der ved bestilling af værdibeviset oplyses og ikke til den oprindelige køber af gavekortet. Bemærk at det nye gavekort på restbeløbet har samme gyldighedsdato, som det oprindelige gavekort.

7.7

Gavekortets værdi kan udbetales i kontanter, så længe gavekortet er gyldigt og i op til 1 år efter, at gyldighedsperioden er udløbet. For at få dette udbetalt skal gavekortets unikke gavekortskode oplyses.

7.8

Gavekortet kan til hver en tid indenfor gyldighedsperioden indløses af den person, der besidder gavekortets unikke gavekortskode. Det er derfor vigtigt at man passer på denne. Mistede gavekort/gavekortskoder erstattes ikke.

7.9

For henvendelse omkring gavekort - herunder refundering af gavekort - henvises til hjemmesidens kundeservice. Se hjemmesidens kontaktinformationer.

8. Ansvarsbegrænsning
8.1

Deal.dk A/S fraskriver sig i videst muligt omfang ethvert ansvar for de varer/tjenesteydelser, som kunden modtager fra samarbejdspartnerne i forbindelse med indløsning af værdibeviset.

8.2

Den pågældende vare/tjenesteydelse, som værdibeviset giver adgang til, leveres af samarbejdspartneren i dennes navn og for dennes regning. Som følge heraf er Deal.dk ikke ansvarlig for eventuelle fejl og/eller mangler i forbindelse med samarbejdspartnerens indløsning af værdibeviset, med mindre andet følger af ufravigelig lovgivning.

8.3

Som følge af ovennævnte kan Deal.dk på ingen måde forpligtes til at udbetale nogen form for erstatning eller godtgørelse for eventuelle tab, som måtte forekomme i tilfælde, hvor (1) værdibeviset ikke indløses af samarbejdspartneren, (2) varen/tjenesteydelsen ikke svarer til kundens forventninger, (3) samarbejdspartneren er gået konkurs eller ophørt med at eksistere, (4) eller øvrige forhold, som har indflydelse på den tjenesteydelse/vare, som værdibeviset omhandler.

8.4

Eventuelle reklamations- eller erstatningskrav vedrørende varen/tjenesteydelsen eller indløsningen heraf, skal rettes mod samarbejdspartneren.

9. Behandling af personoplysninger
9.1

Ved køb af værdibevis på Deal.dk, registreres afgivne kundeoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

9.2

Deal.dk A/S er i den forbindelse ansvarlig for korrekt indsamling og håndtering af data. Ved henvendelse til Deal.dk A/S på mail@deal.dk eller telefon 65 45 55 44, er det muligt for en kunde, at få oplysninger om de registreringer, der er foretaget om den pågældende person.

9.3

Såfremt en kunde har indsigelser vedrørende en foretaget registrering, kan henvendelse ske til ovenstående mail-adresse og telefon.

9.4

Deal.dk A/S forbeholder sig ret til at kontakte en kunde direkte via telefon eller e-mail, såfremt at der er behov for yderligere oplysning omkring et købt tilbud.

10. Ændring af standardbetingelser
10.1

Deal.dk A/S forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt at foretage ændringer i nærværende betingelser. De gældende betingelser vil til enhver tid fremgå på Deal.dk

11. Lovvalg og værneting
11.1

Tvistigheder i forbindelse med køb via Deal.dk skal afgøres efter dansk ret ved hjemtinget for Deal.dk A/S, Retten i Odense.

Her finder du os

Deal.dk A/S
Banegårdspladsen
5000 Odense C

Tlf: +45 65 45 55 44
Mail: mail@deal.dk
CVR nr: 35252754

Om Deal.dk

Tilbudsmail